Léčení bloudivého nervu & kraniosakrální terapie

14.05.2019

Náš autonomní nervový systém (ANS) je dirigentem vnitřního orchestru v našem těle, je zodpovědný za kontrolu našich tělesných funkcí, těch ovládaných nevědomě, jako je dýchání, tep srdce, krevní tlak, pocení a trávící procesy. ANS vždy pracuje v určitém rytmu a to, jak dobře funguje, ovlivňuje naše fyzické, mentální a emocionální zdraví. ​V předchozích příspěvcích jsem psala o ANS. Dříve se věřilo, že náš ANS má jen 2 části: sympatický nervový systém (SNS), bojuj nebo uteč, a parasympatický nervový systém (PNS), relaxuj, odpočívej a zažívej. Polyvagální teorie Stephena Porgese popisuje nový model nervového systému. Popisuje, jak reagujeme na hrozby třemi odlišnými biologicky předprogramovanými hierarchickými způsoby. V tomto novém modelu je PNS rozdělen do dvou větví, každá má své jedinečné cestičky a nervové vlivy. Zde je PNS rozdělen na větev předního bloudivého nervu (také známý jako systém našeho společenského zapojení) a zadního bloudivého nervu, který je charakterizován imobilizací, zamrznutím, uzavřením se a stažením. Tento nový model má úžasné důsledky pro zlepšení našeho zdraví a pohody jak prakticky, tak v terapii, protože každý tento stav přichází se svým vlastním balíčkem fyziologických a emočních stavů, pohody a chování. (podívejte se také na předchozí blog: Deprese, úzkost a bloudivý nerv).

V tomto blogu budeme prozkoumávat přední bloudivý nerv, tedy náš systém společenského zapojení, dopady na naše zdraví a pohodu, a jak může kraniosakrální terapie úspěšně pomoci.

Systém sociální komunikace

Přední bloudivý nerv je spojován se zlepšením v oblasti zdraví a emoční pohody, protože tvoří pozitivní stavy uvolnění a společenského zapojení. Tento systém funguje optimálně, když se cítíme v bezpečí a spojení se světem a ostatními lidmi. Během dne neustále dostáváme podněty a spouštěče skrze naše smysly a fascie, které fungují jako druhý nervový systém. Máme vnější prostředí - vnější svět, ale máme taky vnitřní prostředí - fyziologii našeho těla, je to jako potopení se do hlubokého moře, tak moc se děje pod povrchem, vlna po vlně. Náš podvědomý vnitřní filtrační systém okamžitě vyhodnotí, zda jsme v bezpečí nebo potřebujeme jít do akce. To se děje, aniž bychom si to uvědomovali nebo o tom museli přemýšlet. Když se cítíme v bezpečí, můžeme se uvolnit, jít dopředu a vykročit do světa. Když je tu stres nebo naše mysl vnímá hrozbu, spoléháme na náš systém společenského zapojení, že stanoví pocit bezpečí a spojení. Toho může být dosaženo sdílením, zavoláním o pomoc, vytvořením očního kontaktu, posloucháním uklidňujícího hlasu. To vše pošle signály do našeho srdce a plic, sníží tep srdce a prohloubí naše dýchání. Funguje to velmi podobně jako brzda - brzda bloudivého nervu - a má to uklidňující a utěšující efekt na náš nervový systém.

Představte si opak: např. někdo vám řekne něco, co vás rozruší. Co se stane? Máme tendenci změnit výraz obličeje, a tím ukázat naše rozrušení, změnit tón hlasu na více naštvaný, hlasitější nebo do vyšší polohy, hledáme potvrzení, zvedáme telefon a s někým si o tom promluvíme. Pokud v řešení stresu selže tento systém společenského zapojení a stres zůstane v těle aktivní, pak se automaticky uchýlíme ke starší biologické reakci, o jeden krok dolů na žebříku, k bojuj nebo uteč, a začne fungovat sympatický nervový systém.

Které oblasti jsou inervovány ventrálním bloudivým nervem?

Ventrální bloudivý nerv inervuje oblasti nad bránicí: obličej, hrdlo, hrtan, hlasivky, střední ucho, srdce, plíce a slouží systému společenského zapojení. Tento systém je regulován pěti kraniálními nervy a když tyto nervy fungují dobře, můžeme si užívat optimálního fyzického a emocionálního zdraví včetně úžasného přátelství, podpory, spojení a milujících partnerství. Když jsme "společensky zapojení", můžeme být kreativní, pozitivní, činní a šťastní. Sociálně zapojení znamená, že se cítíme mimo ohrožení, nebezpečí, nepotřebné obavy a fyzicky zdraví. Systém společenského zapojení nás ovlivňuje v orientaci, komunikaci a výrazu v obličeji a skládá se z následujících kraniálních nervů, které všechny vychází z mozkového kmene:

 • Kraniální nerv 5 - trojklanný nerv (pátý hlavový): obličej a čelistní žvýkací svaly.

 • Kraniální nerv 7 - lícní nerv: kontroluje sluch, střední ucho a všechny obličejové svaly určené pro komunikativní výrazy obličeje a mimiku. Nervová regulace pro svaly středního ucha.

 • Kraniální nerv 9 - jazyko-hltanový nerv: jazyk, hrdlo, polykání. Zodpovědný za zvuky tvořené hrtanem, tón hlasu a tvorbu zvuků.

 • Kraniální nerv 10 - větev předního bloudivého nervu - inervuje malé svaly v hrdle, sliny.

 • Kraniální nerv 11 - přídatný: inervuje trapéz a kývač hlavy (musculus sternocleidomastoideus) na krku pro pohyby hlavy a krku, orientaci a schopnost otáčet hlavou.


Chování, které projevujeme při sociální komunikaci:

 • Cítíme se v bezpečí

 • Jsme spojení se sebou a druhými

 • Dovolíme si důvěru/intimitu

 • Hledáme druhé lidi, se kterými bychom se spojili, jsme schopni tvořit pouto

 • Jsme klidní, dýcháme lehce a jsme schopni myslet jasně

 • Svaly jsou uvolněné

 • Cítíme se hravě, tančíme, zpíváme a smějeme se břichem

 • Cítíme lásku a jsme schopni opravdu milovat

 • Jsme schopni opravdově odpočívat a odpočívat ve spojení s druhými

 • Jsme v jednotě se světem - cítíme, že svět je otevřený a plný příležitostí

Symptomy, které můžeme mít, když nebudeme společensky zapojení:

 • Cítíme úzkost a nejsme schopni se uvolnit sami ani ve společnosti druhých

 • Cítíme se uzavření nebo deprimovaní

 • Cítíme se přemoženi pocity

 • Cítíme zlobu, znechucení, stud

 • Chorobně musíme stále něco dělat - jak Eckhart Tolle krásně popisuje: jsme více ti, co dělají, než ti, co jsou (human doings rather than human beings)

 • Jsme jako na jehlách.

 • Jsme samotáři - nezapojujeme se a schováváme se před světem

 • Já ............... Co děláte vy? Prosím, doplňte, co děláte, když nejste společensky zapojení.

Kraniosakrální terapie

Když je náš ANS ve stavu stresu nebo deprese, máme často problémy s fyzickým zdravím, emočními stavy a vztahy. Tudíž dává perfektní smysl mít dobře fungující nervový systém a kraniosakrální terapie je jedním z nejlepších způsobů, jak oslovit nervový systém. KST pomáhá našim klientům posunout se do systému sociální komunikace, zpomalit ANS, zlepšit vágový tonus, oslovit kraniální nervy a má pozitivní dopad na regulaci celého nervového systému.

Klienti dokládají významný úbytek nebo zmizení fyzických symptomů, ale také zvýšený smysl pro radost, spojení, jednotu a otevřenost vůči světu a pocit bezpečí. Je to díky tomu, že klienti vystoupí z modu "bojuj nebo uteč" a přejdou do léčení předního bloudivého nervu, který souvisí se zlepšením zdraví a emoční pohody.Zde je cílem kraniosakrálních ošetření následující:

 • Vyvést klienty ze stavu stresu, deprese a stavu po vysazení léků (drog)/,stažení se a pomoci jim dostat se na úroveň společenského zapojení. Přivést tělo zpět do bezpečného stavu - svůj společenský nervový systém můžeme využít jen tehdy, když se cítíme v bezpečí. Mnoho lidí si myslí, že se mohou v těle a ve vztahu ke světu cítit bezpečně. Ovšem všichni známe lidi, kteří jsou schopni vést pouze rychlé dvouminutové rozhovory, nemůžou sedět v klidu delší dobu, pořád musí něco dělat, např. čistit kuchyň nebo nadměrně cvičit v posilovně, aby se rozptýlili od svého pocitu nepohodlí. Je to proto, že žijí ve věčném modu "bojuj nebo uteč" a vkládají svou úzkost z "bojuj nebo uteč" do těchto činností. Sednout si a nedělat "nic" nebo být opravdově důvěrný by pro ně bylo příliš znepokojující.

 • Působit na nervy spojené se systémem společenského zapojení.

 • Dosáhnout optimálního fyzického a psychického zdraví, aby tělo mohlo začít se sebe-řízením a přinést pozitivní změny do ANS. Potřebujeme mít seberegulující ANS, abychom si udrželi dobré zdraví. Se svými klienty se zaměřuji na zajišťování zdrojů, vedené meditace a/nebo dechová cvičení, aby se stali více flexibilními, co se týče možností zvládání těchto stavů.

 • Dosáhnout stavu společenského zapojení a pohody.

 • Vytvořit prostředí bezpečí. Jako terapeuti kraniosakrální biodynamiky hlídáme, aby náš hlas byl klidný, výraz tváře měkký, vytváříme bezpečný prostor. Klienti mě často popisují jako jemnou, něžnou a uklidňující, ale mohu vás ubezpečit, že pod povrchem je studený majzlík milující rock Jimmyho Barnesse (Cold Chivel/studený majzlík je název jeho písně), ve stavu předního bloudivého nervu samozřejmě:)

Na druhou stranu, také jsem zažila, že klienti, kteří jsou velmi zahlceni pocity nebo v deprimujících, oddělených stavech zadního bloudivého nervu, mohou zažívat náhlé zvýšení úzkosti nebo bezesné noci. Důsledkem toho se ptají, zda jsou na správné cestě a proč se to tedy děje. Je potřeba zvážit, že to vlastně může být dobré znamení, může to znamenat, že tělo se dostává z depresivního stavu zadního bloudivého nervu nahoru po hierarchickém žebříku, a přesunuje se do stavu "bojuj nebo uteč" sympatického stavu, který může znamenat možná dočasný nárůst úzkosti nebo jiných aktivovaných stavů. Zde jim jako terapeuti kraniosakrální biodynamiky můžeme pomoci nalézt smysl pro bezpečí skrze hledání zdrojů, uzemňování, kontakt s tělem, dýchání, aby se mohli začít cítit bezpečně a posunout se do svého systému společenského zapojení. V terapii kraniosakrální biodynamiky můžeme také klienty provést jejich vnitřními emocemi a zvýšit jejich kapacitu pro seberegulaci, což je důležité pro udržení správně fungujícího nervového systému.

Bloudivý nerv - shrnutí

Uplatnění polyvagální teorie v kraniosakrální terapii dává naprostý smysl pro fyzické symptomy a obzvláště pro trauma, depresi, úzkost, chronickou a komplexní bolest a choroby. V minulých blozích jsem psala o mém osobním traumatu a rozsáhlých návštěvách u lékařů, což ale nepřineslo úspěch v podobě nalezení nebo zmírnění mých symptomů, protože primární vrozené biologické síly, které řídily mé symptomy, byly přehlíženy, ignorovány a nebyly osloveny. Byla jsem na dně hierarchického žebříku a naprosto "společensky nezapojená". Po měsíce jsem byla v depresi, kolapsu, odpojení a hibernaci, s trochou vzpomínek. Byla jsem ve stavu zadního bloudivého nervu a off-line. Co se týče stavu předního bloudivého nervu a souvisejících nervů: nesnesla jsem žádná jasná světla nebo záblesky a v uších mi zvonilo ve vysoké poloze. Uvádělo mě to do rozpaků, protože jsem to nemohla schovat, že můj hlas šel o několik příček nahoru kvůli mé úzkosti. Protože fyzická část (ale emoční také hrála roli, jak poukazoval mozkový kmen) traumatu byla v krku a hlavě, můj kývač a trojklaný nerv byly v hyper napětí a vzplanuly na nervové úrovni na mém obličeji.Vyléčila jsem nesčetné množství svých symptomů ne chemickými pilulkami na každý symptom, který jsem měla, ale tím, že jsem se věnovala ANS: stavu zadního bloudivého nervu, sympatiku a nakonec jsem se vrátila k přednímu bloudivého nervu skrze týdenní terapie; 2x týdně kraniosakrální terapie, a to jsem kombinovala s homeopatií & naturopatií. Neopravili mě, nebyla jsem léčena, ale uzdravila jsem se, zevnitř ven.


Stálo to spoustu času a oddanosti - není to zázračná střela - věnovat se fyzickým symptomům, bolesti, nervovému systému, odpojit a zpracovat silné emoce trvá, ale když překonáte vlastní zdravotní problémy vrozenou silou těla k léčení se, kterou všichni máme, vděčnost je nesmírná a je to dar, který chcete rozdávat dál. Psychiatr Dr. Bessel van der Kolk velmi dobře vysvětluje polyvagální teorii a užití OA jógy (jóga pro osteoartrózu), meditace a KST ve své úžasné knize: The Body Keeps the Score. "Polyvagální přístup nám pomáhá pochopit a vysvětlit, proč zdánlivě nekonvenční techniky tak dobře fungují. Aktivují systém společenského zapojení, uklidňují fyzické napětí v těle. Pomáhají lidem přesunout se ze stavu "bojuj /uteč", a změnit jejich vnímání nebezpečí. Pokud mysl/mozek/tělo jsou královskou cestou k usměrňování emocí, vyžaduje to radikální posun v našich terapeutických předpokladech" a "Dotyk je nejzákladnější nástroj pro uklidnění, který máme. Nemůžete se plně uzdravit, pokud se necítíte bezpečně ve své kůži. Takže všechny své pacienty pobízím, aby se věnovali nějaké terapii zaměřené na tělo, jako je kraniosakrální terapie".

překlad: Magda Zichová

úprava textu: Hanka Slavíková


původní článek:

https://www.craniosacralsydney.com.au/blog/ventral-vagus-healing-craniosacral-therapy


 Otická 22, Opava, 608* 727* 368
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!