V první části tohoto článku jsme se podívali na to, jak se naše trauma může ozývat po celý náš život a ovlivňovat, jak se vypořádáváme s napjatými situacemi nebo ohrožujícími podmínkami, které během našeho života vyvstávají. Běžný následek nevyřešeného traumatu je obrnění se vůči další bolesti. To může snížit náš soucit s lidmi, kteří trpí, a...