Zdravotní příznaky a komplexní syndromy

25.04.2020

Zdravotní příznaky a komplexní syndromy


Citace, shrnutí a adaptace publikace Somatic Experiencing Training Manual (2007)

Pokud intenzivní a chronický stres, traumatický zážitek, či přemíra stimulů vedou k aktivaci našeho nervového systému a těla jako celku, mohou vyvolat celou řadu tělesných projevů a zdravotních příznaků. V rámci konceptu somatického prožívání rozlišujeme dvě hlavní kategorie, které mohou popisovat známé rysy.

Globální vysoká intenzita aktivace (GHIA)

K této reakci dojde, pokud lidský organizmus čelí bezprostřednímu ohrožení života a dostane se do stavu finální fáze boje o přežití. Zejména k ní dochází u miminek v děloze a také v období raného kojeneckého/batolecího věku. V této vývojové fázi nemá člověk možnost obrany bojem či útěkem, a neexistuje tedy žádná účinná metoda, jak sám sebe uklidnit a tuto intenzivní aktivaci zvládnout. Krajní obrannou reakcí lidského organizmu je "zamrznutí" nebo "vypnutí" organizmu a snaha o zvládnutí aktivace pomocí napětí v orgánech/trávicí soustavě, kůži, očích a páteři.

Mezi traumata, která spadají do této kategorie, patří pre- a perinatální trauma (včetně stresu, který miminko zažívá v děloze, během porodu, či v raném kojeneckém věku, a také traumatu raného citového připoutání), úraz elektrickým proudem, vysoká horečka (která způsobuje delirium a zkreslené vnímání), chirurgický zákrok (zejména při anestezii éterem nebo v kojeneckém věku), dušení, tonutí nebo škrcení. K běžným symptomům patří:

Komplexní syndromy

Nervový systém aktivuje a deaktivuje různé interní systémy a reguluje jejich funkce v reakci na vnější nebo vnitřní potřeby nebo stresory. Pocit stresu nebo ohrožení organizmus aktivuje, poté přichází uvolnění. V případě, že dojde v reakci na intenzivní trauma k posunutí aktivačního prahu, naše interní systémy přestávají správně pracovat. Systémy se tak mohou aktivovat nebo deaktivovat v nesprávný okamžik, nebo přestat pracovat v součinnosti s jinými systémy. Různé tělesné systémy také mohou začít pracovat souběžně nebo dokonce proti sobě, jako když šlapete současně na plyn i na brzdu.

Pokud nedojde po traumatickém zážitku k uvolnění aktivace, dojde k přeměně této neuvolněné aktivace v celou řadu vzorců a příznaků, jak tělo vyvíjí obrovské úsilí dosáhnout stability.

Publikace Somatic Experiencing: Healing Trauma Manual (2007, str. A1.17) definuje syndrom jako skupinu příznaků, které společně indikují onemocnění, duševní poruchu, či jiný nestandardní stav. K běžným syndromům s možnými reakcemi nervového systému vyvolanými stresem nebo traumatem patří:


Syndromy jsou důkazem chybné regulace, organizace a soudržnosti jednotlivých tělesných systémů. Příznaky těchto syndromů se projevují jak v reakci na silné spouštěče, tak také na menší podněty, které by za běžných okolností chybnou regulaci způsobit neměly (např. světlo, hluk, podrážděnost, menší uvolnění, "pozitivní" zážitky, atp.). Bolest se může projevovat v různých částech těla a může dojít ke ztrátě spojitosti prožívaného vjemu nebo chování. V některých případech se mohou syndromy v reakci na léčbu symptomů přeskupit, a léky se pak jeví jako neúčinné.

Somatické prožívání nabízí techniky a na tělo orientovaný přístup práce s těmito kategoriemi chybné regulace a organizace, čímž se buduje kapacita, zvládání a odolnost, které pomáhají systému postupně se mobilizovat a uvolnit vázanou energii kontrolovaným a pozvolným způsobem tak, aby nedošlo k další destabilizaci.

pro www.hankaslavikova.cz přeložila Markéta Johnová

původní zdroj: https://healingrefuge.com/life-issues/health-symptoms-and-complex-syndromes/


 Otická 22, Opava, 608* 727* 368
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!