Kdo spouští porod?

18.02.2019

Uvolnění plicního proteinu u prenatálního dítěte spouští porod


Miminka vědí, kdy a jak se narodit.

Každý ví, kdy je připraven na život venku.

Nespěchejme na ně.

Věřme jim.


Už dlouho víme, že plíce savce jsou posledním orgánem, který se vyvíjí při pobytu v děloze, než dítě začne existovat samo. Narušení tohoto normálního procesu (a vyvolávání porodu předtím než samo dítě spustí porod) často zapříčiní kaskádu komplikací - potíže s přisátím, nedostatečné dýchání, zvýšenou infekci, sníženou imunitu, nedostatečnou vyvinutost, neschopnost prospívat, zvýšený syndrom náhlého úmrtí novorozenců.
Nyní vědci univerzity lékařského centra v jihozápadním Texasu v Dallasu zjistili, že jsou to samy plíce plodu, které poskytují signál k zahájení porodu.
Lékaři Carole Mendelsonová, Jennifer Condonová a Pancharatnam Jeyasuria publikovali zjištění, že látka vylučována plícemi vyvíjejícího se plodu obsahuje klíčový signál, který spouští porod.
Protein uvolňovaný z plic vyvíjejícího se plodu myši spouští kaskádu chemických událostí vedoucích k započetí porodu u matky. Tento výzkum, který má dosah pro lidi, poprvé poukazuje na spojení mezi konkrétním proteinem plic u plodu a porodem, řekla Mendelsonová, profesorka biochemie a porodnictví a gynekologie a senior autorka studie. Tento výzkum je v Proceedings of the National Academy of Sciences (Protokol Národní akademie věd) a současně je dostupný online zde (available online here).
Začátek porodu, který je v termínu, je pečlivě načasován, aby začal až poté, co je embryo dostatečně zralé na přežití vně dělohy. Předchozí studie naznačovaly, že signál pro spuštění porodu u lidí může vycházet od plodu, ale povaha signálu a konkrétní mechanismus nebyli zcela jasné. V této studii výzkumníci zjistili, že klíčový spouštěč porodu, látka surfaktant, je zásadní pro normální dýchaní vně dělohy.
"Zjistili jsme, že protein v plicích slouží jako hormon porodu, který dává matčině děloze signál, kdy jsou plíce plodu dostatečně zralé, aby vydržely kritický přestup z života v tekutině na dýchání vzduchu," řekla Mendelsonová.
"Nikdo úplně nechápe, co zapříčiní porod v termínu nebo porod předčasný. Může existovat několik chemických stezek, které vedou k porodu, ale myslíme si, že protein surfaktant, který je také produkován plícemi plodu u lidí, může být prvním hormonálním signálem pro spuštění porodu," uvedla Mendelsonová, které je jednou z ředitelek North Texas March of Dimes Birth Defects Center na UT Southwestern.
U lidí tento signalizační protein, zvaný surfaktant protein A nebo SP-A, také pomáhá imunitním buňkám zvaným makrofágy, bojujícími s infekcemi v plicích dětí a dospělých tím, že polykají bakterie, viry a houby, které proniknou plicními cestami.
"Ženy, které rodí předčasně, často mají infekci membrán, které obklopují plod, a počet makrofágů ve stěně dělohy se zvyšuje s vyvoláním předčasného porodu. Když ženy začnou rodit spontánně, v termínu, také mají zvýšený výskyt makrofágů v děloze," říká Mendelsonová.
Toto vedlo výzkumníky k prozkoumaní toho, zda je nějaké spojení mezi tím, co se děje během normálního porodu v termínu a u infikovaných matek, které rodily předčasně.
Mendelsonová pokračuje, "To také vzneslo otázku: Pokud může bakteriální infekce zapříčinit zvýšené pronikání makrofágů do dělohy u předčasného porodu, co znamená zvýšený přesun makrofágů do dělohy při porodu v termínu?"
U myší začnou produkovat plíce plodu SP-A v 17. den gravidity; termín porodu bývá 19. den. Vyvíjející se lidský plod začne produkovat SP-A ve zvýšeném množství po 32. týdnu 40+týdenní normální gravidity. V tomto čase jsou už plíce miminka dostatečně vyvinuté. Jelikož plod v děloze "dýchá" plodovou vodu, protein se uvolňuje do vody.
"Protein SP-A se spojuje s makrofágy v plodové vodě, makrofágy, které pochází od samotného plodu," říká Dr. Jennifer Condonová, post-doktorandská výzkumnice biochemie a vedoucí autorka studie.
Makrofágy aktivované proteinem projdou plodovou vodou do stěny dělohy. Jakmile se tam zakoření, produkují látku, která stimuluje zánětlivou odezvu v děloze, což nakonec vede k porodu.
Výzkumníci také zjistili, že když dali těhotné myši injekci SP-A před 17. dnem těhotenství, myš porodila dříve. Injekce těhotným myším s protilátkou, která blokovala funkci SP-A, zapříčinila, že tyto rodily později. Tudíž bychom mohli věřit, že ženy, které nosí své děti po 42. týdnu (jak je v některých rodinných liniích běžné), to takto mohou mít, protože důležitá funkce SP-A nastává v těhotenství později (začíná ve 34. týdnu místo ve 32. například).
Identifikace receptorů na makrofágách, ke kterým se připojuje protein SP-A, bude další krok, říká Mendelsonová. "Myslíme si, že bakterie se mohou vázat na stejný receptor na makrofágách, aby zapříčinily předčasný porod u žen. Bakterie napodobují funkci SP-A, čímž spustí chemické reakce vedoucí k předčasnému porodu. Kdybychom věděli více o tomto receptoru na makforágách plodové vody, mohli bychom navrhnout terapie nebo inhibitory, které by zastavili předčasný porod."
Ostatními výzkumníky studie byli Dr. Pancharatnam Jeyasuria, výzkumný spolupracovník v oblasti interní medicíny, a bývalá spolupracovnice Julie Faust, nyní medička na univerzitě A&M v Texasu.
Výzkum byl financován částečně Národními instituty pro zdraví ( National Institutes of Health) a Texas Higher Education Coordinating Board.
Pokud jste maminkou v očekávání nebo poradce přirozených porodů, který věří zrození a ženě, která ho vlastní, jste vítáni v The Birthing Group: FB.com/groups/Birthing


https://www.drmomma.org/2008/01/fetal-lungs-protein-release-triggers.html?fbclid=IwAR2tcIvf3ofVuBkir3tBRhhV7DUXnfM3dlZ5rJNhyrAA5vTrhuFU7ewbvfc


přeložila: Magda Zichová

 Otická 22, Opava, 608* 727* 368
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!