Posun v paradigmatu, část 1.

09.02.2019

Plout jako motýl

KST ošetřuje fyzické symptomy, zatímco také uvolňuje jakékoli skryté stresy držené v těle. K tělu přistupujeme jako k integrovanému celku, spíše než jako ke sbírce částí, na kterých se musí mechanicky pracovat. Klienti, kteří právě začínají, se mě často ptají na kraniální dotek, jak funguje a co mohou očekávat. Tento blog vyšel na světlo díky mým inspirujícím klientům a jejich otázkám. Děkuju, a prosím, ptejte se dál!


Naslouchající dlaně
Na prvním místě posloucháme svými dlaněmi. Naše dlaně jsou citlivě a rozsáhle trénovány v naslouchání tělu skrze poslouchání míst a celého těla v oblastech bolesti, nerovnováhy nebo omezení. Kranio pracuje s fyzickými symptomy a zahrnuje naslouchání jazyku těla. Posloucháme rytmické pohyby v těle, tak jak je vyjadřují naše tkáně, kosti, tekutiny, kraniosakrální a nervový systém. Nasloucháme dojmům kvality, symetrie, pohybu a rozsahu v těchto systémech. Kraniosakrálka má jemný dotek, protože kraniosakrální systém a jeho tělesné pohyby jsou jemné, a dovoluje tak léčivým silám uvnitř nás, aby vyšly na povrch.

Svými dlaněmi poslouchám:

  • Pohyby kostí: Má kost celý rozsah pohybu nebo je tuhá, omezená nebo volná ve svých spojeních. Sevřená čelist např. vede k omezenému, tuhému krku a to může vést k bolesti hlavy. Může být omezení v kostech lebky skrytý důvod pro bolest hlavy, motání hlavy nebo závrať? Je pánev zkroucená?

  • Zranění: Bylo zranění přeneseno do jiných částí těla. Odráží se spadnutí na záda ve vaší hlavě? Způsobila operace vaší nohy před mnoha lety nerovnováhu ve vašich bocích?

  • Napětí v měkkých tkání: Je v těle napětí? Je napětí v dolní části zad doprovázené napětím v pánvi? Kde začíná nebo končí linie napětí?

  • Omezení ve fasciích: Naciťuju fasciální a svalové natažení a následuju natažení k jeho zdroji, a když je to potřeba, použiju přímější a pomalou myofasciální techniku. Bolest v jedné oblasti může mít svůj zdroj v jiné oblasti, jinými slovy lokace symptomu nemusí být původcem problému.

  • Nervovému systému:Je v těle příliš aktivace? Jaký je vztah sympatického a parasympatického nervového systému. Je jeden více aktivovaný než druhý? Jaký je tonus nervů? Kde v těle je konkrétně aktivní?

  • Drenáž:jaký je tok krve a žilní drenáž směrem k hlavě a z hlavy, je jedna strana více omezená než druhá?

  • Emoční napětí: Naslouchám zbytkům emocí a energiím uvíznutým v těle. Kranio je úžasný způsob, jak uvolnit uložené emoce a napětí, které máme tendenci v našem těle přehradit.​

  • U traumatu nasloucháme a pracujeme s fyzickými a emočními reakcemi, které zanechaly stopu v těle, prostřednictvím vícero energetických uvolnění.


Všechny výše zmíněné body poskytují relevantní a důležité informace pro ošetření a mohou být cítěny a zpřístupněny pouze jemným dotekem. Pevnější dotek by způsobil, že tělo půjde do obranného modu a všechna ta bohatá data a informace nebudou dostupné nebo snadno slyšitelné. Odhadujeme, jak vaše záležitosti můžou pronikat a odrážet se ve vašem těle, kde uvízly a jak vás to ovlivňuje, podobně jako když rozplétáme a rozmotáváme zauzlovaný elastický pásek.
Takže co to konkrétně znamená:
Když klient přijde např. s problémem s čelistí nebo s bokem (použitelné také na ostatní oblasti fyzických symptomů v těle), budu naciťovat několik tkání: Je rozdíl v kostech mezi levou a pravou stranou? Je levá více zkroucená nebo vyboulená? Je zde vytrvalejší natažení v jednom směru? Jsou zde nějaká natažení fascií nebo napětí v membránách lebky, nebo prostor pánve ovlivňující jiné kosti/svaly? Může čelist/pánev provést plný rozsah pohybu? Jsou zde pocity vibrace, tepla, chladu, pulzace, tvrdosti, měkkosti nebo ztuhlosti? Kde linie napětí začíná a kde končí? U problémů s čelistí - pracovala bych uvnitř úst, abych uvolnila svaly týkající se čelisti, patra a menších kostí vzadu tvrdého patra, abych uvolnila jakékoli omezení. Patro dutiny ústní je velmi propojeno s kostmi, které formují bázi dutiny lební a narušení zde může mít silný vliv na náš celkový pocit pohody. Cítím a následuju změnu tak, jak se děje, a pohybuju dlaněmi v reakci na změny, vždy následujíc vnitřní moudrost těla při tom, jak se samo napravuje. Jak se tělo samo navrací, bude schopné pustit, změkčit, uvolnit omezení a bude schopné zklidnit se do hlubších stavů kraniálního rytmu známých jako mid-tide a long-tide, kde leží náš vlastní hlubší uzdravující potenciál.
Příklad stresu:
Když je v těle vysoká hladina stresu nebo trauma, zpomaluju činnost. Můžu navodit klidové body, vyrovnat nervový systém a umožnit jakékoli emoční a fyzické uvolnění, aby proběhlo velmi bezpečným způsobem. Po celý čas následuju vlastní moudrost těla, a umožňuju sebe-léčení vyjít na povrch. Jeden z nejsilnějších momentů krania je jeho hluboký a silný efekt na uvolnění nervového systému, který je skutečně dirigentem orchestru v našem těle. Prostřednictvím krania si dáváme za cíl přenastavit nervový systém na nižší úroveň aktivace, což dovolí tělu vypnout jakékoli "bojuj a uteč" stresové hormony, které v něm často cirkulují ještě dlouho po události.Zde začíná Posun v paradigmatu, protože v našem západním způsobu myšlení máme tendenci přehlížet naši vlastní obrovskou sílu a inteligenci, které existují uvnitř nás všech. Tato vrozená inteligence ví, jak se má uzdravovat, pokud jí to umožníme, a je daleko inteligentnější než vnější zásahy, které jsou uplatňovány. Některé dveře lze otevřít pouze zevnitř. Protože praktikuju KST už pěknou řádku let a prošla jsem posunem v paradigmatu, už si neumím představit vrátit se k ošetřování těla, aniž bych mu naslouchala, aniž bych oslovovala základní příčinu tím, že oslovuju nejvíce vnitřní zásadní části, aby léčení mohlo probíhat zevnitř ven.
Na úrovni fyzického těla se uvolní bolest svalů a hluboko uložené napětí. Emočně tělo uvolní emoční vzpomínky, které mohly být uloženy, tím jak se noříme hlouběji do vrstev tkání. Duchovně se tělo může spojit se svým vnitřním léčitelem a mentálně je usnadněn intenzivní hluboký stav relaxace. (Víc než naše fyzické tělo - blog).

V mém dalším blogu Část 2 vysvětlím reakce během a po ošetření a jak můžete zlepšit svou návštěvu kraniosakrálního ošetření.

Odkaz: Thomas Attlee - CranioSacral Integration

překlad: Magda Zichová ♥


 Otická 22, Opava, 608* 727* 368
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!